واقعیت مجازی

صندوق جوایز

$ 16,680 در سال

هدف – نشان دادن بیشترین بازده
و کمترین افت در حساب‌های آموزشی

رقابت مجازی برای جوایز واقعی

شرکت کنندگان مسابقه می‌توانند بدون هیچ ریسکی، جایزه نقدی دریافت کنند. چون مسابقه واقعیت مجازی برای حساب‌های آموزشی برگزار می‌شود. تنها چیزی که برای پیروزی لازم است – نشان دادن بهترین نتیجه معاملات است!

 • $ 1 090

  صندوق جایزه دوره 58

 • 15 600 alp

  جوایز مکمل

 • 30

  تعداد مقام‌های جایزه دار

 • 1 835

  شرکت کنندگان دوره 6

دوره 6 ادامه دارد 31/05/2021 - 19/06/2021
ثبت نام
7 دوره 28/06/2021 - 17/07/2021
ثبت نام باز است 19/06/2021

رتبه بندی دوره 6 hint

اطلاعات جمع آوری شده در 14/06/2021 15:04. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.

مقام

search icon

درآمد

(امتیازات)

افت

(امتیازات)

عامل سود

(امتیازات)

مجموع امتیازات

‎1
‎Jani
‎30.00%
(50)
‎0.00%
(50)
‎0.00
(50)
150
250
USD
‎2
‎yurij
‎27.00%
(46)
‎0.00%
(49)
‎0.00
(49)
144
200
USD
‎3
+1
‎aleks_868
‎26.73%
(45)
‎0.00%
(48)
‎0.00
(48)
141
150
USD
‎4
+1
‎Queen
‎26.29%
(43)
‎0.00%
(47)
‎0.00
(47)
137
100
USD
‎5
+1
‎surgut
‎25.82%
(40)
‎0.00%
(46)
‎0.00
(46)
132
90
USD
‎6
+3
‎lupen
‎25.49%
(39)
‎0.00%
(45)
‎0.00
(45)
129
80
USD
‎7
+3
‎kaluga
‎25.27%
(38)
‎0.00%
(44)
‎0.00
(44)
126
70
USD
‎8
+3
‎mans
‎25.08%
(36)
‎0.00%
(43)
‎0.00
(43)
122
60
USD
‎9
-2
‎Camel
‎24.75%
(35)
‎0.00%
(42)
‎0.00
(42)
119
50
USD
‎10
+2
‎TOGIN69
‎23.80%
(32)
‎0.00%
(41)
‎0.00
(41)
114
40
USD
‎11
-3
‎Shell
‎23.35%
(31)
‎0.00%
(40)
‎0.00
(40)
111
3000
ALP
‎12
+3
‎raduga
‎20.43%
(21)
‎0.00%
(39)
‎0.00
(39)
99
2000
ALP
‎13
-10
‎vnukovka
‎26.63%
(44)
‎0.09%
(27)
‎314.32
(27)
98
1000
ALP
‎14
+4
‎PoPasha
‎20.31%
(19)
‎0.00%
(38)
‎0.00
(38)
95
900
ALP
‎15
+1
‎O-la-la
‎20.26%
(18)
‎0.00%
(37)
‎0.00
(37)
92
900
ALP
‎16
+1
‎l.M
‎20.00%
(15)
‎0.00%
(36)
‎0.00
(36)
87
800
ALP
‎17
+17
‎HM1258
‎19.87%
(14)
‎0.00%
(35)
‎0.00
(35)
84
800
ALP
‎18
+6
‎Sovaal
‎28.48%
(48)
‎0.59%
(15)
‎48.94
(19)
82
700
ALP
‎19
+7
‎rustam
‎28.23%
(47)
‎0.86%
(13)
‎33.68
(18)
78
700
ALP
‎20
+3
‎MJ_trader
‎19.39%
(10)
‎0.00%
(34)
‎0.00
(34)
78
600
ALP
‎21
-2
‎One way
‎18.90%
(9)
‎0.00%
(33)
‎0.00
(33)
75
600
ALP
‎22
-1
‎Poya
‎21.88%
(25)
‎0.17%
(25)
‎93.92
(23)
73
500
ALP
‎23
+7
‎VaVlad
‎18.47%
(8)
‎0.00%
(32)
‎0.00
(32)
72
500
ALP
‎24
-10
‎iran
‎29.86%
(49)
‎1.17%
(9)
‎26.53
(12)
70
500
ALP
‎25
-12
‎velbel
‎23.02%
(30)
‎0.39%
(20)
‎60.33
(20)
70
400
ALP
‎26
+14
‎pulyadura
‎21.35%
(23)
‎0.22%
(23)
‎97.61
(24)
70
400
ALP
‎27
+4
‎ZZZash
‎26.13%
(41)
‎0.87%
(12)
‎31.14
(16)
69
400
ALP
‎28
+1
‎SPONSOR
‎20.25%
(17)
‎0.10%
(26)
‎108.12
(26)
69
300
ALP
‎29
-7
‎Alekskm27
‎21.70%
(24)
‎0.24%
(22)
‎93.15
(22)
68
300
ALP
‎30
-3
‎supermax
‎17.96%
(6)
‎0.00%
(31)
‎0.00
(31)
68
300
ALP
‎31
+13
‎hoomll
‎20.03%
(16)
‎0.19%
(24)
‎105.31
(25)
65
‎-
‎32
+9
‎Ganjubas82
‎17.06%
(3)
‎0.00%
(30)
‎0.00
(30)
63
‎-
‎33
+3
‎Fortstrader1
‎21.95%
(27)
‎0.40%
(18)
‎27.88
(15)
60
‎-
‎34
+17
‎RusIvan
‎16.95%
(2)
‎0.00%
(29)
‎0.00
(29)
60
‎-
‎35
-3
‎Ks
‎16.66%
(1)
‎0.04%
(28)
‎371.13
(28)
57
‎-
‎36
-16
‎Enot
‎19.58%
(13)
‎0.32%
(21)
‎62.49
(21)
55
‎-
‎37
‎chereda
‎26.24%
(42)
‎2.73%
(4)
‎10.63
(5)
51
‎-
‎38
-13
‎speculiantu
‎21.95%
(26)
‎0.89%
(11)
‎22.35
(11)
48
‎-
‎39
+4
‎ironia
‎24.50%
(34)
‎2.32%
(6)
‎11.57
(6)
46
‎-
‎40
-12
‎Jk
‎22.37%
(28)
‎1.37%
(8)
‎17.37
(10)
46
‎-
‎41
-8
‎ximic2
‎20.39%
(20)
‎0.48%
(16)
‎16.53
(9)
45
‎-
‎42
-7
‎c4444
‎25.25%
(37)
‎4.68%
(2)
‎5.78
(4)
43
‎-
‎43
+3
‎rudik
‎18.36%
(7)
‎0.40%
(19)
‎31.85
(17)
43
‎-
‎44
-5
‎poschatay
‎20.88%
(22)
‎1.08%
(10)
‎13.18
(8)
40
‎-
‎45
-7
‎raf911
‎19.52%
(12)
‎0.73%
(14)
‎27.58
(14)
40
‎-
‎46
-4
‎Solomon
‎22.54%
(29)
‎2.65%
(5)
‎4.31
(3)
37
‎-
‎47
-2
‎tiger62
‎24.02%
(33)
‎7.87%
(1)
‎2.23
(1)
35
‎-
‎48
‎tepterya
‎17.81%
(5)
‎0.42%
(17)
‎27.38
(13)
35
‎-
‎49
‎behroz13671028
‎17.46%
(4)
‎1.48%
(7)
‎12.81
(7)
18
‎-
‎50
-3
‎masoudfx1986
‎19.48%
(11)
‎2.95%
(3)
‎3.14
(2)
16
‎-

مقام

search icon

درآمد

افت

عامل سود

‎1
‎Jani
‎30.00%
‎0.00%
‎0.00
‎2
‎iran
‎29.86%
‎1.17%
‎26.53
‎3
‎Sovaal
‎28.48%
‎0.59%
‎48.94
‎4
‎rustam
‎28.23%
‎0.86%
‎33.68
‎5
‎yurij
‎27.00%
‎0.00%
‎0.00
‎6
‎aleks_868
‎26.73%
‎0.00%
‎0.00
‎7
‎vnukovka
‎26.63%
‎0.09%
‎314.32
‎8
‎Queen
‎26.29%
‎0.00%
‎0.00
‎9
‎chereda
‎26.24%
‎2.73%
‎10.63
‎10
‎ZZZash
‎26.13%
‎0.87%
‎31.14
‎11
‎surgut
‎25.82%
‎0.00%
‎0.00
‎12
‎lupen
‎25.49%
‎0.00%
‎0.00
‎13
‎kaluga
‎25.27%
‎0.00%
‎0.00
‎14
‎c4444
‎25.25%
‎4.68%
‎5.78
‎15
‎mans
‎25.08%
‎0.00%
‎0.00
‎16
‎Camel
‎24.75%
‎0.00%
‎0.00
‎17
‎ironia
‎24.50%
‎2.32%
‎11.57
‎18
‎tiger62
‎24.02%
‎7.87%
‎2.23
‎19
‎TOGIN69
‎23.80%
‎0.00%
‎0.00
‎20
‎Shell
‎23.35%
‎0.00%
‎0.00
‎21
‎velbel
‎23.02%
‎0.39%
‎60.33
‎22
‎Solomon
‎22.54%
‎2.65%
‎4.31
‎23
‎Jk
‎22.37%
‎1.37%
‎17.37
‎24
‎Fortstrader1
‎21.95%
‎0.40%
‎27.88
‎25
‎speculiantu
‎21.95%
‎0.89%
‎22.35
‎26
‎Poya
‎21.88%
‎0.17%
‎93.92
‎27
‎Alekskm27
‎21.70%
‎0.24%
‎93.15
‎28
‎pulyadura
‎21.35%
‎0.22%
‎97.61
‎29
‎poschatay
‎20.88%
‎1.08%
‎13.18
‎30
‎raduga
‎20.43%
‎0.00%
‎0.00
‎31
‎ximic2
‎20.39%
‎0.48%
‎16.53
‎32
‎PoPasha
‎20.31%
‎0.00%
‎0.00
‎33
‎O-la-la
‎20.26%
‎0.00%
‎0.00
‎34
‎SPONSOR
‎20.25%
‎0.10%
‎108.12
‎35
‎hoomll
‎20.03%
‎0.19%
‎105.31
‎36
‎l.M
‎20.00%
‎0.00%
‎0.00
‎37
‎HM1258
‎19.87%
‎0.00%
‎0.00
‎38
‎Enot
‎19.58%
‎0.32%
‎62.49
‎39
‎raf911
‎19.52%
‎0.73%
‎27.58
‎40
‎masoudfx1986
‎19.48%
‎2.95%
‎3.14
‎41
‎MJ_trader
‎19.39%
‎0.00%
‎0.00
‎42
‎One way
‎18.90%
‎0.00%
‎0.00
‎43
‎VaVlad
‎18.47%
‎0.00%
‎0.00
‎44
‎rudik
‎18.36%
‎0.40%
‎31.85
‎45
‎supermax
‎17.96%
‎0.00%
‎0.00
‎46
‎tepterya
‎17.81%
‎0.42%
‎27.38
‎47
‎behroz13671028
‎17.46%
‎1.48%
‎12.81
‎48
‎Ganjubas82
‎17.06%
‎0.00%
‎0.00
‎49
‎RusIvan
‎16.95%
‎0.00%
‎0.00
‎50
‎Ks
‎16.66%
‎0.04%
‎371.13
‎51
‎Pryanik78
‎16.56%
‎0.01%
‎1105.29
‎52
‎serik25
‎16.46%
‎4.21%
‎3.05
‎53
‎ajtkr
‎16.34%
‎0.00%
‎0.00
‎54
‎Burbur
‎16.31%
‎0.48%
‎34.98
‎55
‎Fmg
‎16.04%
‎1.43%
‎12.21
‎56
‎Mamal2515
‎15.70%
‎1.95%
‎9.04
‎57
‎Dmit23
‎15.67%
‎0.00%
‎0.00
‎58
‎Freezingwind
‎15.58%
‎0.86%
‎10.30
‎59
‎king-shahrooz
‎15.55%
‎0.00%
‎0.00
‎60
‎Jove
‎15.41%
‎1.19%
‎7.51
‎61
‎kulak1221
‎15.36%
‎6.57%
‎3.20
‎62
‎sungariec
‎15.33%
‎3.88%
‎3.05
‎63
‎sds2315
‎15.20%
‎4.83%
‎3.45
‎64
‎URUR
‎15.16%
‎2.70%
‎6.02
‎65
‎Lakewood
‎15.05%
‎1.06%
‎15.17
‎66
‎Komandas
‎15.03%
‎0.00%
‎0.00
‎67
‎Andrey TOP
‎15.00%
‎0.92%
‎17.24
‎68
‎malmal
‎14.99%
‎0.00%
‎0.00
‎69
‎Polo
‎14.94%
‎0.59%
‎26.43
‎70
‎1814W
‎14.90%
‎3.18%
‎5.69
‎71
‎SLEVIN33
‎14.69%
‎1.54%
‎10.55
‎72
‎rock.
‎14.61%
‎1.16%
‎7.73
‎73
‎Subasa
‎14.60%
‎0.00%
‎0.00
‎74
‎faezeh
‎14.37%
‎0.00%
‎0.00
‎75
‎dtlst
‎14.20%
‎0.00%
‎0.00
‎76
‎BBX
‎14.17%
‎0.36%
‎40.70
‎77
‎A Cord
‎14.15%
‎0.58%
‎25.30
‎78
‎Poroh
‎14.12%
‎0.98%
‎15.47
‎79
‎kaltuy
‎13.85%
‎0.00%
‎0.00
‎80
‎Taures71
‎13.82%
‎4.37%
‎2.17
‎81
‎Gammi
‎13.82%
‎0.00%
‎0.00
‎82
‎virangar_vaghiat_mjz
‎13.74%
‎0.60%
‎8.79
‎83
‎Lom
‎13.72%
‎0.00%
‎0.00
‎84
‎KYM
‎13.64%
‎1.93%
‎4.88
‎85
‎tokay
‎13.62%
‎0.66%
‎21.70
‎86
‎MerdanM
‎13.49%
‎4.66%
‎3.87
‎87
‎Semen
‎13.46%
‎3.47%
‎2.74
‎88
‎RJR Nabisco
‎13.44%
‎0.00%
‎0.00
‎89
‎GNOMOMSK
‎13.40%
‎3.90%
‎4.42
‎90
‎Monagg
‎13.37%
‎0.00%
‎0.00
‎91
‎REWA
‎13.33%
‎4.07%
‎4.21
‎92
‎sweeper
‎13.30%
‎0.00%
‎0.00
‎93
‎Musclar
‎13.30%
‎0.00%
‎0.00
‎94
‎pakduik100
‎13.28%
‎0.00%
‎18974.14
‎95
‎ole555777
‎13.28%
‎0.34%
‎38.63
‎96
‎Tempered
‎13.27%
‎0.00%
‎0.00
‎97
‎Cliffhanger
‎13.26%
‎0.00%
‎0.00
‎98
‎Contact
‎13.26%
‎0.00%
‎0.00
‎99
‎MANSUR
‎13.26%
‎0.76%
‎18.44
‎100
‎Gem
‎13.24%
‎0.00%
‎0.00
‎101
‎Core
‎13.24%
‎0.00%
‎0.00
‎102
‎algen
‎13.23%
‎0.00%
‎0.00
‎103
‎lachuga
‎13.19%
‎0.66%
‎20.99
‎104
‎window
‎13.17%
‎0.00%
‎0.00
‎105
‎Alex.V
‎13.12%
‎2.28%
‎6.73
‎106
‎Skreb
‎13.10%
‎0.56%
‎24.60
‎107
‎Takashi
‎12.98%
‎0.00%
‎0.00
‎108
‎valeryo
‎12.94%
‎0.00%
‎0.00
‎109
‎Volvo
‎12.93%
‎0.00%
‎0.00
‎110
‎kalmuk
‎12.92%
‎0.50%
‎15.85
‎111
‎Begench63089434
‎12.85%
‎0.89%
‎15.44
‎112
‎maxspb
‎12.84%
‎0.00%
‎0.00
‎113
‎FreeDOM
‎12.84%
‎1.46%
‎3.34
‎114
‎amir_m
‎12.77%
‎0.00%
‎0.00
‎115
‎primo
‎12.73%
‎0.00%
‎0.00
‎116
‎ZAHRA64
‎12.68%
‎0.00%
‎0.00
‎117
‎ShurikFI
‎12.60%
‎0.80%
‎16.85
‎118
‎seth albert
‎12.38%
‎0.09%
‎131.64
‎119
‎javadjj
‎12.28%
‎0.00%
‎0.00
‎120
‎AHHA
‎12.14%
‎2.52%
‎5.81
‎121
‎nahid_gnb
‎12.04%
‎0.00%
‎0.00
‎122
‎ali2021
‎11.98%
‎7.17%
‎1.60
‎123
‎A1
‎11.91%
‎5.20%
‎3.27
‎124
‎Sanjabkhan
‎11.76%
‎1.02%
‎12.50
‎125
‎tCromwell
‎11.68%
‎5.99%
‎2.95
‎126
‎Eagle
‎11.66%
‎0.80%
‎10.82
‎127
‎EuroLenka
‎11.62%
‎5.34%
‎3.18
‎128
‎Specialist
‎11.58%
‎0.81%
‎10.89
‎129
‎astr777
‎11.54%
‎0.33%
‎35.64
‎130
‎VV777
‎11.40%
‎4.80%
‎3.37
‎131
‎KDV
‎11.28%
‎0.15%
‎67.02
‎132
‎spider
‎11.23%
‎3.21%
‎3.95
‎133
‎stahastik
‎11.22%
‎1.71%
‎7.55
‎134
‎Sam
‎11.21%
‎1.70%
‎5.32
‎135
‎win5
‎11.13%
‎0.00%
‎0.00
‎136
‎Tammiyo
‎11.11%
‎5.57%
‎2.99
‎137
‎Keny
‎11.08%
‎0.20%
‎36.61
‎138
‎ElBak
‎11.06%
‎0.88%
‎8.76
‎139
‎BlackSun
‎11.05%
‎5.68%
‎2.93
‎140
‎Ginosko
‎11.04%
‎0.86%
‎7.47
‎141
‎Pasha22
‎10.87%
‎0.02%
‎320.78
‎142
‎Fovari
‎10.86%
‎2.79%
‎4.02
‎143
‎virtual boss
‎10.86%
‎0.35%
‎32.39
‎144
‎MAGISTR
‎10.78%
‎3.40%
‎4.17
‎145
‎mina
‎10.78%
‎0.00%
‎0.00
‎146
‎Garik1102
‎10.75%
‎6.65%
‎2.62
‎147
‎World Trader
‎10.66%
‎4.29%
‎3.48
‎148
‎jaba77
‎10.64%
‎2.63%
‎2.58
‎149
‎Maysamm
‎10.63%
‎0.00%
‎0.00
‎150
‎meone
‎10.56%
‎0.00%
‎0.00
‎151
‎mosi14
‎10.52%
‎0.87%
‎11.37
‎152
‎TNDRIO 2561
‎10.46%
‎5.47%
‎1.98
‎153
‎Safarmurodaka
‎10.44%
‎0.70%
‎15.90
‎154
‎hovr
‎10.41%
‎0.00%
‎0.00
‎155
‎sahka
‎10.29%
‎0.00%
‎0.00
‎156
‎Klever
‎10.27%
‎0.00%
‎0.00
‎157
‎Mostapha ASTITOU
‎10.19%
‎2.86%
‎3.08
‎158
‎Ej 01
‎10.15%
‎1.06%
‎10.55
‎159
‎vityik
‎10.05%
‎0.00%
‎0.00
‎160
‎Vivi
‎9.98%
‎1.19%
‎4.63
‎161
‎Pe
‎9.97%
‎0.00%
‎0.00
‎162
‎USD wins
‎9.89%
‎0.02%
‎379.79
‎163
‎Jonah313
‎9.86%
‎2.68%
‎3.39
‎164
‎Demitri
‎9.84%
‎0.00%
‎0.00
‎165
‎MIHA 97
‎9.84%
‎0.52%
‎16.15
‎166
‎Jimbo
‎9.83%
‎0.00%
‎0.00
‎167
‎Maximus
‎9.83%
‎5.58%
‎1.95
‎168
‎SarawutEsso
‎9.81%
‎0.75%
‎12.44
‎169
‎Brosalov
‎9.77%
‎0.00%
‎0.00
‎170
‎Cross324
‎9.77%
‎0.00%
‎0.00
‎171
‎AminFit
‎9.74%
‎0.00%
‎0.00
‎172
‎krakadil
‎9.72%
‎0.00%
‎0.00
‎173
‎Viktor Malh
‎9.63%
‎0.00%
‎0.00
‎174
‎ASV60
‎9.63%
‎2.82%
‎4.41
‎175
‎pezhman
‎9.62%
‎1.06%
‎10.08
‎176
‎Andrii
‎9.60%
‎2.04%
‎3.13
‎177
‎GannForex
‎9.55%
‎0.70%
‎8.09
‎178
‎Taravat
‎9.50%
‎7.46%
‎2.14
‎179
‎svetik60
‎9.48%
‎8.32%
‎2.03
‎180
‎Evolved
‎9.47%
‎0.00%
‎0.00
‎181
‎andyboy
‎9.45%
‎0.00%
‎0.00
‎182
‎MOSKALIAKA
‎9.44%
‎1.58%
‎4.41
‎183
‎Farin
‎9.43%
‎0.00%
‎0.00
‎184
‎Maustas
‎9.42%
‎1.38%
‎7.24
‎185
‎Ars
‎9.39%
‎0.00%
‎0.00
‎186
‎Centurion
‎9.36%
‎0.20%
‎48.80
‎187
‎Andris
‎9.33%
‎0.80%
‎10.70
‎188
‎onpeliv
‎9.31%
‎7.86%
‎1.46
‎189
‎vadim.z
‎9.30%
‎4.89%
‎2.90
‎190
‎Shurik
‎9.27%
‎3.14%
‎2.82
‎191
‎Kubikrubik
‎9.23%
‎0.00%
‎0.00
‎192
‎Pobeda
‎9.22%
‎0.01%
‎1230.05
‎193
‎a19vr
‎9.19%
‎0.27%
‎34.75
‎194
‎WildDikson
‎9.18%
‎0.00%
‎0.00
‎195
‎VladimirVV
‎9.13%
‎4.06%
‎3.06
‎196
‎Ama
‎9.12%
‎0.34%
‎27.94
‎197
‎Keros
‎9.05%
‎0.00%
‎0.00
‎198
‎Doctor Watson
‎9.03%
‎0.00%
‎0.00
‎199
‎Artrader
‎9.02%
‎0.00%
‎0.00
‎200
‎Invincible_trader
‎9.01%
‎1.68%
‎6.38
‎201
‎ssshhh
‎8.99%
‎1.88%
‎5.79
‎202
‎mehrdadpn
‎8.95%
‎6.91%
‎1.74
‎203
‎teimour
‎8.89%
‎0.37%
‎14.67
‎204
‎mok1373
‎8.86%
‎0.04%
‎221.48
‎205
‎brainy
‎8.86%
‎0.00%
‎0.00
‎206
‎Al_
‎8.77%
‎5.08%
‎2.73
‎207
‎Larry 73
‎8.77%
‎0.55%
‎16.98
‎208
‎Iman
‎8.74%
‎1.26%
‎7.52
‎209
‎GROM
‎8.73%
‎1.12%
‎8.77
‎210
‎Mirek
‎8.68%
‎0.86%
‎9.95
‎211
‎yrij142
‎8.64%
‎1.89%
‎5.57
‎212
‎asad.trader
‎8.64%
‎2.33%
‎2.42
‎213
‎sad
‎8.58%
‎1.39%
‎6.61
‎214
‎olson
‎8.58%
‎0.00%
‎0.00
‎215
‎idis
‎8.58%
‎0.00%
‎0.00
‎216
‎jet
‎8.50%
‎4.15%
‎2.54
‎217
‎Elijah_K
‎8.49%
‎1.16%
‎7.68
‎218
‎mohammad.wolf
‎8.44%
‎0.00%
‎0.00
‎219
‎vlad35
‎8.42%
‎1.77%
‎5.76
‎220
‎Subbota
‎8.36%
‎6.94%
‎2.12
‎221
‎Fenix
‎8.35%
‎0.93%
‎3.10
‎222
‎orikmajorik
‎8.34%
‎3.23%
‎1.90
‎223
‎axwell
‎8.24%
‎0.72%
‎11.94
‎224
‎McDuck
‎8.23%
‎0.00%
‎0.00
‎225
‎Ipsorb
‎8.20%
‎1.59%
‎6.15
‎226
‎Niko
‎8.18%
‎0.00%
‎0.00
‎227
‎Persian
‎8.18%
‎1.62%
‎6.04
‎228
‎sib6
‎8.11%
‎0.01%
‎1067.66
‎229
‎Evening
‎8.11%
‎0.00%
‎0.00
‎230
‎BASS
‎8.09%
‎0.00%
‎0.00
‎231
‎AB
‎8.07%
‎0.84%
‎10.60
‎232
‎Ferdinand
‎8.05%
‎0.00%
‎0.00
‎233
‎Tarishaforex
‎8.05%
‎0.16%
‎50.23
‎234
‎DIViA
‎8.01%
‎0.00%
‎0.00
‎235
‎servadko
‎8.00%
‎3.71%
‎3.16
‎236
‎kazzlo
‎7.94%
‎1.53%
‎6.11
‎237
‎Masya
‎7.93%
‎0.95%
‎5.22
‎238
‎Jesica
‎7.92%
‎0.00%
‎0.00
‎239
‎Civilized
‎7.81%
‎0.00%
‎0.00
‎240
‎deepdown
‎7.81%
‎2.18%
‎4.58
‎241
‎Krevedko
‎7.80%
‎1.73%
‎5.52
‎242
‎vfv1000
‎7.75%
‎0.52%
‎9.16
‎243
‎Europ
‎7.66%
‎0.00%
‎0.00
‎244
‎monax
‎7.66%
‎2.50%
‎4.06
‎245
‎Petr
‎7.63%
‎0.13%
‎58.80
‎246
‎REZA51216
‎7.58%
‎0.00%
‎0.00
‎247
‎m.omidvar
‎7.55%
‎0.53%
‎14.20
‎248
‎vladimervldkuzmin
‎7.53%
‎9.98%
‎1.76
‎249
‎Sanx
‎7.52%
‎0.00%
‎0.00
‎250
‎Hind
‎7.43%
‎0.00%
‎0.00
‎251
‎Baza
‎7.42%
‎0.04%
‎169.57
‎252
‎THE BEST
‎7.36%
‎0.00%
‎0.00
‎253
‎uchastnik
‎7.30%
‎0.00%
‎0.00
‎254
‎latifeh
‎7.29%
‎0.00%
‎0.00
‎255
‎Gibran
‎7.28%
‎0.00%
‎0.00
‎256
‎Bumtiki
‎7.21%
‎0.00%
‎0.00
‎257
‎Viktor1979
‎7.17%
‎0.07%
‎102.81
‎258
‎mote
‎7.16%
‎0.00%
‎0.00
‎259
‎traheya
‎7.11%
‎0.00%
‎0.00
‎260
‎Omid9
‎7.09%
‎0.48%
‎13.01
‎261
‎Saymel
‎7.01%
‎0.00%
‎0.00
‎262
‎ZhIN
‎7.00%
‎0.00%
‎0.00
‎263
‎TanyaM
‎6.93%
‎2.51%
‎2.52
‎264
‎Amir.Momeni
‎6.88%
‎0.21%
‎33.16
‎265
‎hkipper
‎6.87%
‎5.24%
‎2.31
‎266
‎f0rex_trader
‎6.85%
‎0.26%
‎26.99
‎267
‎Vitality
‎6.85%
‎3.72%
‎1.63
‎268
‎Matvei
‎6.85%
‎2.74%
‎2.48
‎269
‎ukroma
‎6.84%
‎0.00%
‎0.00
‎270
‎s_oleg
‎6.83%
‎0.23%
‎30.94
‎271
‎Bars
‎6.77%
‎4.06%
‎2.49
‎272
‎TONY
‎6.76%
‎0.99%
‎7.85
‎273
‎Yousef12040
‎6.75%
‎3.55%
‎1.66
‎274
‎Vita23
‎6.75%
‎2.74%
‎3.46
‎275
‎mortal1984
‎6.74%
‎1.51%
‎5.48
‎276
‎Blase999
‎6.72%
‎2.34%
‎3.13
‎277
‎proxor
‎6.69%
‎0.05%
‎130.20
‎278
‎m_mehdi
‎6.68%
‎0.00%
‎0.00
‎279
‎AHADBD
‎6.68%
‎0.00%
‎0.00
‎280
‎Moho
‎6.63%
‎1.34%
‎5.92
‎281
‎mik235235
‎6.61%
‎0.71%
‎10.36
‎282
‎goat
‎6.60%
‎3.44%
‎2.20
‎283
‎den1981
‎6.58%
‎0.00%
‎0.00
‎284
‎FRANKLIN
‎6.57%
‎7.93%
‎1.61
‎285
‎KOKOC B KACKE
‎6.56%
‎3.80%
‎2.73
‎286
‎mavr860
‎6.55%
‎0.00%
‎0.00
‎287
‎Basilio01
‎6.54%
‎3.37%
‎2.92
‎288
‎AurelioBR
‎6.53%
‎0.00%
‎0.00
‎289
‎Donya
‎6.47%
‎0.00%
‎0.00
‎290
‎Langit Biru
‎6.46%
‎3.70%
‎2.46
‎291
‎atahmasbi
‎6.46%
‎0.77%
‎8.13
‎292
‎svetljaxok
‎6.46%
‎1.22%
‎6.30
‎293
‎Pufff_NT
‎6.45%
‎0.00%
‎0.00
‎294
‎doulaikan---888
‎6.43%
‎0.90%
‎5.41
‎295
‎Zahar
‎6.43%
‎0.00%
‎0.00
‎296
‎harry
‎6.41%
‎0.13%
‎49.69
‎297
‎sila200
‎6.40%
‎0.00%
‎0.00
‎298
‎snp
‎6.39%
‎2.33%
‎2.84
‎299
‎peyman
‎6.35%
‎0.59%
‎10.20
‎300
‎Nemesida
‎6.35%
‎0.00%
‎0.00
‎301
‎STRANNIK
‎6.32%
‎0.00%
‎0.00
‎302
‎Shahofivb
‎6.31%
‎1.50%
‎2.74
‎303
‎vovik
‎6.30%
‎0.99%
‎7.35
‎304
‎S_Ghs
‎6.25%
‎0.19%
‎31.61
‎305
‎ultra
‎6.24%
‎1.33%
‎5.70
‎306
‎M.trader
‎6.17%
‎0.78%
‎8.43
‎307
‎andei39
‎6.15%
‎0.00%
‎0.00
‎308
‎MAESTRO55
‎6.15%
‎0.00%
‎0.00
‎309
‎Misule
‎6.13%
‎3.06%
‎1.88
‎310
‎emmet
‎6.07%
‎4.61%
‎2.32
‎311
‎George S
‎6.06%
‎1.36%
‎5.31
‎312
‎serg021
‎6.06%
‎0.00%
‎0.00
‎313
‎angel3180
‎6.06%
‎0.00%
‎0.00
‎314
‎The LORD
‎6.05%
‎0.00%
‎0.00
‎315
‎Korall
‎6.03%
‎0.00%
‎0.00
‎316
‎Nadezhda
‎6.01%
‎5.41%
‎2.11
‎317
‎zimm
‎6.00%
‎0.00%
‎0.00
‎318
‎Gold Get
‎6.00%
‎1.60%
‎3.68
‎319
‎MINGO
‎5.99%
‎0.00%
‎0.00
‎320
‎haji
‎5.99%
‎0.00%
‎0.00
‎321
‎mohsen55
‎5.97%
‎4.65%
‎2.10
‎322
‎Lubov
‎5.97%
‎0.00%
‎0.00
‎323
‎Twix
‎5.94%
‎0.00%
‎0.00
‎324
‎SAWA
‎5.89%
‎8.88%
‎1.40
‎325
‎Raven
‎5.89%
‎0.40%
‎15.74
‎326
‎APOLLO
‎5.86%
‎0.42%
‎15.09
‎327
‎2ping
‎5.81%
‎3.14%
‎2.85
‎328
‎Belief
‎5.78%
‎0.00%
‎0.00
‎329
‎koooooooooooooofe
‎5.77%
‎1.99%
‎3.91
‎330
‎faridmostafazade
‎5.77%
‎3.34%
‎2.06
‎331
‎TRaderTURK
‎5.76%
‎15.00%
‎1.32
‎332
‎Velikiy Mjau
‎5.75%
‎3.90%
‎2.43
‎333
‎Taiga
‎5.75%
‎0.56%
‎10.92
‎334
‎mav56
‎5.75%
‎0.00%
‎0.00
‎335
‎Kashalot
‎5.73%
‎0.13%
‎44.47
‎336
‎hjkiuu47
‎5.71%
‎0.38%
‎15.64
‎337
‎PA Italia
‎5.67%
‎2.64%
‎2.46
‎338
‎Hossein
‎5.63%
‎0.00%
‎0.00
‎339
‎Bread
‎5.59%
‎0.00%
‎0.00
‎340
‎VN-RT
‎5.58%
‎0.90%
‎7.01
‎341
‎happy
‎5.57%
‎5.62%
‎1.82
‎342
‎midnight_sun
‎5.54%
‎1.25%
‎5.45
‎343
‎Beginner
‎5.52%
‎7.19%
‎1.76
‎344
‎asderwan
‎5.51%
‎0.00%
‎0.00
‎345
‎Master433
‎5.49%
‎2.38%
‎3.29
‎346
‎IGOR_1980
‎5.45%
‎0.00%
‎0.00
‎347
‎CorbenM
‎5.44%
‎1.95%
‎3.79
‎348
‎saeed6514
‎5.44%
‎0.00%
‎0.00
‎349
‎Snobahar
‎5.43%
‎1.35%
‎3.52
‎350
‎mahbody
‎5.42%
‎2.24%
‎3.15
‎351
‎Ehsasan
‎5.42%
‎0.09%
‎55.07
‎352
‎Chuyko
‎5.39%
‎0.00%
‎0.00
‎353
‎uncleVic
‎5.39%
‎2.14%
‎3.51
‎354
‎WIRT
‎5.38%
‎0.33%
‎12.91
‎355
‎palteh
‎5.37%
‎0.00%
‎0.00
‎356
‎Sava
‎5.37%
‎5.15%
‎2.04
‎357
‎Spod
‎5.37%
‎0.00%
‎0.00
‎358
‎talis
‎5.34%
‎1.43%
‎4.41
‎359
‎SALIVAN
‎5.29%
‎6.71%
‎1.79
‎360
‎Suvorov
‎5.28%
‎0.00%
‎0.00
‎361
‎griff
‎5.25%
‎3.07%
‎2.64
‎362
‎Xoma123
‎5.23%
‎0.52%
‎6.20
‎363
‎spinner
‎5.23%
‎1.67%
‎3.81
‎364
‎Solt
‎5.20%
‎0.00%
‎0.00
‎365
‎mohsenrock3
‎5.20%
‎2.22%
‎3.31
‎366
‎Sardorseagal
‎5.20%
‎1.63%
‎3.84
‎367
‎Inessa Veiv
‎5.19%
‎0.54%
‎10.27
‎368
‎Brian
‎5.18%
‎0.18%
‎29.23
‎369
‎farid
‎5.15%
‎0.85%
‎6.78
‎370
‎Sunj
‎5.14%
‎0.00%
‎0.00
‎371
‎serov
‎5.11%
‎0.00%
‎0.00
‎372
‎Alivko
‎5.10%
‎0.00%
‎0.00
‎373
‎Troha
‎5.08%
‎3.72%
‎2.35
‎374
‎Lena79
‎5.03%
‎0.47%
‎8.03
‎375
‎VMF
‎5.00%
‎0.11%
‎44.59
‎376
‎gia399
‎5.00%
‎3.04%
‎2.20
‎377
‎SaaherFX
‎4.96%
‎4.74%
‎1.91
‎378
‎silver fox
‎4.96%
‎1.04%
‎5.48
‎379
‎Marian
‎4.94%
‎0.49%
‎8.69
‎380
‎samaremama
‎4.93%
‎0.64%
‎8.70
‎381
‎Rizo
‎4.91%
‎0.50%
‎6.19
‎382
‎Nivemang
‎4.89%
‎0.00%
‎0.00
‎383
‎Aleksandr2021
‎4.88%
‎0.00%
‎0.00
‎384
‎Arshadi57
‎4.87%
‎0.36%
‎14.67
‎385
‎mohsenmi
‎4.85%
‎0.00%
‎0.00
‎386
‎laganghermezi3
‎4.85%
‎0.35%
‎15.05
‎387
‎Xk.inc
‎4.85%
‎0.32%
‎13.91
‎388
‎Sergun
‎4.82%
‎0.00%
‎0.00
‎389
‎Skipper
‎4.82%
‎3.18%
‎2.51
‎390
‎Mr_mehran
‎4.78%
‎2.34%
‎3.05
‎391
‎VAnatolyevich
‎4.78%
‎0.20%
‎16.88
‎392
‎Trader_Man
‎4.74%
‎0.21%
‎22.64
‎393
‎mosigoli
‎4.74%
‎0.03%
‎159.00
‎394
‎Yauda
‎4.74%
‎0.00%
‎0.00
‎395
‎negah
‎4.72%
‎3.30%
‎2.24
‎396
‎badan
‎4.68%
‎0.00%
‎0.00
‎397
‎dirgrid
‎4.68%
‎1.99%
‎3.23
‎398
‎SLONIKS
‎4.67%
‎4.82%
‎1.97
‎399
‎NATALI
‎4.67%
‎2.17%
‎2.81
‎400
‎my-method
‎4.63%
‎5.02%
‎1.45
‎401
‎GAlMi
‎4.61%
‎5.81%
‎1.75
‎402
‎TlepBblu
‎4.61%
‎10.33%
‎1.45
‎403
‎HadiTNT
‎4.60%
‎2.25%
‎2.25
‎404
‎Mihalytsh
‎4.58%
‎4.10%
‎1.84
‎405
‎ilqar200
‎4.58%
‎0.00%
‎0.00
‎406
‎Pard
‎4.54%
‎0.00%
‎0.00
‎407
‎Kin
‎4.52%
‎0.00%
‎0.00
‎408
‎ProdvinytbIu
‎4.49%
‎0.07%
‎34.33
‎409
‎Sifon
‎4.48%
‎1.83%
‎3.45
‎410
‎vahid_sn
‎4.45%
‎1.70%
‎3.06
‎411
‎Sadrasf
‎4.44%
‎0.00%
‎0.00
‎412
‎Megalodon
‎4.43%
‎0.00%
‎0.00
‎413
‎Race B
‎4.41%
‎0.00%
‎0.00
‎414
‎Arsam
‎4.41%
‎3.13%
‎2.41
‎415
‎Sailor
‎4.38%
‎5.19%
‎1.77
‎416
‎gtt
‎4.38%
‎0.00%
‎0.00
‎417
‎KHDA
‎4.34%
‎0.00%
‎0.00
‎418
‎Kangaroo
‎4.33%
‎9.90%
‎1.24
‎419
‎Doktor
‎4.33%
‎0.80%
‎6.40
‎420
‎volk
‎4.32%
‎0.40%
‎11.18
‎421
‎lory
‎4.30%
‎0.00%
‎0.00
‎422
‎retrowill
‎4.28%
‎0.00%
‎0.00
‎423
‎nightmare
‎4.27%
‎0.00%
‎0.00
‎424
‎Buka
‎4.27%
‎0.23%
‎18.97
‎425
‎Skrol
‎4.24%
‎2.21%
‎2.92
‎426
‎Vano
‎4.23%
‎0.00%
‎0.00
‎427
‎DOI
‎4.23%
‎0.00%
‎0.00
‎428
‎chelbeastsea
‎4.23%
‎0.33%
‎13.21
‎429
‎vicont
‎4.19%
‎0.58%
‎8.29
‎430
‎DUSIY
‎4.19%
‎4.43%
‎1.95
‎431
‎VVIK
‎4.19%
‎0.00%
‎0.00
‎432
‎Aabaaa
‎4.18%
‎4.64%
‎1.90
‎433
‎Aqqi
‎4.17%
‎4.22%
‎1.52
‎434
‎No
‎4.14%
‎1.81%
‎2.24
‎435
‎rus
‎4.12%
‎0.00%
‎0.00
‎436
‎serjoga50005
‎4.11%
‎1.32%
‎4.11
‎437
‎Dronov
‎4.10%
‎1.52%
‎3.69
‎438
‎maya
‎4.08%
‎2.90%
‎2.41
‎439
‎amurikcom
‎4.05%
‎6.10%
‎1.51
‎440
‎MONAH
‎4.05%
‎1.21%
‎4.34
‎441
‎DeDok
‎4.03%
‎0.00%
‎0.00
‎442
‎Jan
‎4.01%
‎0.00%
‎0.00
‎443
‎mamish khan
‎4.00%
‎0.66%
‎7.00
‎444
‎hossam86
‎4.00%
‎0.00%
‎0.00
‎445
‎- Lord NEDODAEV -
‎3.97%
‎0.00%
‎0.00
‎446
‎King Masoud
‎3.96%
‎0.00%
‎0.00
‎447
‎Adnan7274
‎3.94%
‎3.90%
‎1.45
‎448
‎Marin4a
‎3.94%
‎0.73%
‎4.44
‎449
‎user
‎3.93%
‎0.70%
‎5.86
‎450
‎adroit
‎3.91%
‎0.00%
‎0.00
‎451
‎GT
‎3.91%
‎2.42%
‎2.59
‎452
‎chel
‎3.90%
‎0.00%
‎0.00
‎453
‎bagun1985
‎3.87%
‎0.41%
‎10.51
‎454
‎TRADER MASIH
‎3.80%
‎3.23%
‎1.42
‎455
‎San4
‎3.79%
‎1.38%
‎3.75
‎456
‎IbraLeKabyle
‎3.79%
‎6.71%
‎1.56
‎457
‎sadeghghasemi
‎3.75%
‎1.44%
‎2.48
‎458
‎Karimzoda
‎3.73%
‎2.50%
‎1.89
‎459
‎MARS
‎3.72%
‎3.33%
‎1.47
‎460
‎rexa
‎3.68%
‎0.00%
‎0.00
‎461
‎nz81
‎3.65%
‎0.00%
‎0.00
‎462
‎Banan86
‎3.64%
‎4.73%
‎1.68
‎463
‎Alisha
‎3.63%
‎0.38%
‎9.62
‎464
‎saruhanov
‎3.61%
‎0.00%
‎0.00
‎465
‎rezaaa
‎3.59%
‎0.84%
‎5.14
‎466
‎jaju
‎3.59%
‎0.00%
‎0.00
‎467
‎bahus
‎3.58%
‎4.90%
‎1.59
‎468
‎Shavkat90
‎3.49%
‎1.92%
‎2.33
‎469
‎Cacao66
‎3.47%
‎7.11%
‎1.49
‎470
‎CyThGr
‎3.44%
‎6.16%
‎1.56
‎471
‎Deny
‎3.43%
‎0.00%
‎0.00
‎472
‎prasary
‎3.41%
‎1.37%
‎3.48
‎473
‎winner1
‎3.39%
‎5.57%
‎1.41
‎474
‎Iuriidar
‎3.35%
‎5.52%
‎1.61
‎475
‎Osv
‎3.33%
‎0.00%
‎0.00
‎476
‎Stepnoy
‎3.31%
‎1.89%
‎2.70
‎477
‎robin
‎3.30%
‎6.18%
‎1.53
‎478
‎i_zhan
‎3.28%
‎0.00%
‎0.00
‎479
‎V
‎3.27%
‎0.00%
‎0.00
‎480
‎Mechta
‎3.23%
‎0.00%
‎0.00
‎481
‎hizenberg
‎3.23%
‎0.48%
‎5.69
‎482
‎Hassan
‎3.23%
‎2.37%
‎1.49
‎483
‎vldmr1786
‎3.22%
‎0.44%
‎8.24
‎484
‎kobra
‎3.22%
‎0.00%
‎0.00
‎485
‎garritopor
‎3.19%
‎3.98%
‎1.80
‎486
‎b11
‎3.18%
‎0.15%
‎19.39
‎487
‎smiroy
‎3.17%
‎2.66%
‎1.49
‎488
‎Calmguyj
‎3.16%
‎9.25%
‎1.34
‎489
‎Numenor777
‎3.16%
‎0.00%
‎0.00
‎490
‎Tatarin
‎3.15%
‎6.86%
‎1.27
‎491
‎Arash
‎3.13%
‎3.06%
‎1.50
‎492
‎RezaGK
‎3.11%
‎0.00%
‎0.00
‎493
‎Vuqar78
‎3.10%
‎0.00%
‎0.00
‎494
‎Oleh
‎3.09%
‎1.36%
‎2.19
‎495
‎struch
‎3.09%
‎1.00%
‎4.01
‎496
‎Yuliya2001
‎3.08%
‎0.00%
‎0.00
‎497
‎Apt
‎3.04%
‎0.00%
‎0.00
‎498
‎banshy
‎3.01%
‎11.24%
‎1.27
‎499
‎albusCat
‎2.95%
‎0.00%
‎0.00
‎500
‎علی ظروفی
‎2.95%
‎7.30%
‎1.38
‎501
‎kms73
‎2.94%
‎3.60%
‎1.56
‎502
‎Ola56
‎2.93%
‎9.16%
‎1.28
‎503
‎Saidhan
‎2.89%
‎0.26%
‎12.32
‎504
‎ANNA68
‎2.88%
‎2.09%
‎2.23
‎505
‎docz
‎2.87%
‎1.81%
‎2.59
‎506
‎Nikoteen
‎2.84%
‎6.90%
‎1.25
‎507
‎Elang
‎2.83%
‎0.00%
‎0.00
‎508
‎sash
‎2.82%
‎0.00%
‎0.00
‎509
‎volodimir
‎2.81%
‎0.29%
‎10.82
‎510
‎Lixo
‎2.80%
‎1.44%
‎1.95
‎511
‎Kazey
‎2.79%
‎5.35%
‎1.32
‎512
‎SANJ B
‎2.78%
‎0.53%
‎6.26
‎513
‎Luc1
‎2.74%
‎1.78%
‎2.53
‎514
‎Gerzaher
‎2.73%
‎0.00%
‎0.00
‎515
‎MIS IRAN
‎2.72%
‎0.40%
‎7.82
‎516
‎Kuznez
‎2.72%
‎1.93%
‎1.46
‎517
‎Christian
‎2.71%
‎0.00%
‎0.00
‎518
‎AlanBobo
‎2.65%
‎3.86%
‎1.57
‎519
‎Timeless
‎2.63%
‎4.53%
‎1.58
‎520
‎Amoojavad
‎2.61%
‎2.34%
‎1.99
‎521
‎sniper
‎2.60%
‎1.46%
‎2.12
‎522
‎Abdulla
‎2.55%
‎0.00%
‎0.00
‎523
‎Dima86
‎2.55%
‎4.58%
‎1.32
‎524
‎Viktory2021
‎2.54%
‎0.52%
‎5.78
‎525
‎vokatan
‎2.50%
‎0.00%
‎0.00
‎526
‎Mistel
‎2.49%
‎0.00%
‎0.00
‎527
‎Hadi Esfandyari
‎2.48%
‎2.72%
‎1.49
‎528
‎SAGRuS
‎2.47%
‎6.01%
‎1.41
‎529
‎Forex forex foreX
‎2.45%
‎1.15%
‎3.14
‎530
‎gek
‎2.45%
‎0.00%
‎0.00
‎531
‎docent
‎2.44%
‎7.87%
‎1.21
‎532
‎Victor St201
‎2.43%
‎1.80%
‎2.35
‎533
‎Ser invest by
‎2.42%
‎0.89%
‎3.63
‎534
‎Faik
‎2.42%
‎0.00%
‎0.00
‎535
‎kiyani65
‎2.38%
‎0.00%
‎0.00
‎536
‎igorK
‎2.34%
‎3.02%
‎1.68
‎537
‎Vorik
‎2.32%
‎6.39%
‎1.10
‎538
‎M1113
‎2.30%
‎0.36%
‎4.68
‎539
‎Kassir
‎2.30%
‎1.27%
‎1.95
‎540
‎Lexus_Krsk
‎2.24%
‎2.83%
‎1.79
‎541
‎as
‎2.24%
‎0.00%
‎0.00
‎542
‎Yan
‎2.24%
‎0.33%
‎4.74
‎543
‎Dron
‎2.22%
‎2.40%
‎1.37
‎544
‎Monemagnet
‎2.20%
‎0.00%
‎0.00
‎545
‎ayun
‎2.18%
‎4.30%
‎1.51
‎546
‎Pouria.se
‎2.18%
‎1.47%
‎2.48
‎547
‎Kira144
‎2.10%
‎0.06%
‎35.95
‎548
‎Rouzez
‎2.09%
‎1.40%
‎2.49
‎549
‎V5
‎2.08%
‎6.68%
‎1.31
‎550
‎zhyar
‎2.08%
‎9.18%
‎1.22
‎551
‎MITKA
‎2.07%
‎0.68%
‎3.76
‎552
‎Alexr70
‎2.06%
‎0.39%
‎3.72
‎553
‎Konstd
‎2.04%
‎3.99%
‎1.37
‎554
‎Bogat
‎2.00%
‎1.40%
‎2.34
‎555
‎Valerii
‎2.00%
‎7.84%
‎1.24
‎556
‎Qwert123
‎1.98%
‎1.08%
‎2.82
‎557
‎MahFx
‎1.97%
‎0.80%
‎3.41
‎558
‎Tavakoli59
‎1.97%
‎5.49%
‎1.36
‎559
‎YouRock
‎1.97%
‎2.06%
‎1.96
‎560
‎Avrora-million
‎1.96%
‎0.29%
‎7.81
‎561
‎rossini
‎1.92%
‎5.24%
‎1.37
‎562
‎victory fx
‎1.89%
‎0.00%
‎0.00
‎563
‎BrawnHare
‎1.88%
‎6.24%
‎1.23
‎564
‎Frost77
‎1.88%
‎3.79%
‎1.46
‎565
‎grey108
‎1.87%
‎0.00%
‎0.00
‎566
‎CAPO
‎1.86%
‎0.54%
‎4.06
‎567
‎Mazai
‎1.86%
‎0.64%
‎3.93
‎568
‎Grigoriy
‎1.85%
‎4.44%
‎1.40
‎569
‎moji57
‎1.84%
‎5.01%
‎1.36
‎570
‎vahid
‎1.84%
‎6.67%
‎1.27
‎571
‎mouss
‎1.84%
‎1.41%
‎2.04
‎572
‎mir-delha
‎1.82%
‎0.78%
‎3.33
‎573
‎jafar
‎1.81%
‎0.95%
‎2.90
‎574
‎Martyn
‎1.81%
‎1.28%
‎2.12
‎575
‎Any
‎1.81%
‎4.21%
‎1.24
‎576
‎Svecha2021
‎1.78%
‎0.00%
‎0.00
‎577
‎GodFrey
‎1.78%
‎6.45%
‎1.25
‎578
‎german
‎1.75%
‎1.81%
‎1.89
‎579
‎Rem
‎1.71%
‎0.38%
‎5.25
‎580
‎resa
‎1.70%
‎0.07%
‎25.34
‎581
‎Hann
‎1.69%
‎0.00%
‎0.00