ETHBTC : افزایش ریسک نگهداری اتریوم در برابر بیت کوین

با بررسی نمودار قیمتی تناسبی اترویوم در برابر بیت کوین ، صدور اخطار دوباره ای مبنی بر کاهش بیشتر اتریوم در برابر بیت کوین است.

عبور از کف قبلی که در ماه مارس شکل گرفته است ، افزایش شدت روند کاهشی اتریوم را مقابل بیت کوین نشان می دهد. از سویی دیگر اتریوم که نماینده بخش آلتکوین های بازار است نشان دهنده ادامه روند ریزشی و عدم تقاضای بازار آلتکوین ها است که این موقعیت های فروش خوب را برای معامله گران کوتاه مدت و موقعیت قیمت های مناسب خرید را برای هولدرهای بلند مدت فراهم می کند. در این میان جایی برای اهداف میان مدتی وجود ندارد.

 

در ادامه این ریزش یک کاهش دست کم 10 درصدی که در محدوده کف کانال است وجود دارد.
این نمودار به ما می گوید که اگر قیمت بیت کوین هم در برابر دلار ریزشی باشد ، کاهش اتریوم 10 درصد بیشتر خواهد بود. 
بازه زمانی این نمودار روزانه است و این حرکت می تواند تا هفته های آتی تکمیل شود.
ETHBTC D1 2022-02-26
اشتراک

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.